Specifieke doelgroepen

Het aanbieden van voetbal aan kinderen met overgewicht, een gedragsstoornis, een geestelijke of lichamelijke handicap vraagt gespecialiseerde aandacht. Wij stemmen de trainingen af in overleg met u en het kind.

Met deze extra aandacht is het kind in staat zich met plezier te ontwikkelen en zijn/haar grenzen te verleggen.