Meerwaarde

Voetbal is voor iedereen. Daarom moet het laagdrempelig aangeboden worden in de directe leefomgeving van het kind. Kwaliteit in het aanbod dient de nodige aandacht te krijgen waardoor het ook echt een meerwaarde is voor het kind, naast alleen een positieve dagbesteding.

Doelstellingen

  • Recreatief: Positieve dagbesteding voor kinderen uit de wijk door laagdrempelig kwalitatief voetbalaanbod.
  • Sportief: Verhogen van het voetbal niveau van de deelnemers. Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar introduceren met voetbal. Stimuleren voetbal onder meiden.
  • Gezondheid:¬†Deelnemers voldoende laten bewegen met doorstroom naar de vereniging in de wijk (duurzaam aanbod).
  • ¬†Educatief: Deelnemers begeleiden in de ontwikkeling van hun talenten en gedrag/houding. Hierin wordt ook de link gelegd hoe deze talenten buiten het veld te gebruiken.
  • Maatschappelijk: Verbinden voetbalvereniging met haar achterban (wijk/dorp).