Verbinden wijk en winkelcentrum

Verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen zijn met regelmaat actief met hun hobby, sport en passie. Veelal gebeurt dit op de eigen locatie waardoor veel mensen in de wijk en directe omgeving niet zien hoe levendig en actief hun directe leefomgeving is.

Ons doel was om mensen te verleiden tot bewegen, door te laten zien wat er allemaal in en om Presikhaaf te doen is. Veel mensen weten namelijk niet wat er verspreid in Presikhaaf plaats vindt en zijn zich daarmee ook niet bewust welke talenten en krachten Presikhaaf heeft. Door dit op een openbare en welbezochte plek te laten zien, wilden we dit zichtbaar maken. De bewoners en bezoekers van winkelcentrum Presikhaaf mogen best zien dat Presikhaaf Leeft!

Alles Voor Sport – Winkelcentrum Presikhaaf

Winkelcentrum Presikhaaf als ‘Favourite Meeting Place’.
We hebben in de stichting ondernemersbelangen (S.O.B.) van winkelcentrum Presikhaaf en vastgoedeigenaar CORIO een partner gevonden die het initiatief ondersteunt. Zij bieden een podium (het winkelcentrum), verzorgen de communicatie en dragen bij aan (een deel van) de onkosten. Dank zij hun betrokkenheid is er in 2013 en 2014 een mooi programma ontstaan van sfeervolle activiteiten. Daarmee is de interactie tussen het winkelcentrum met de wijk en de betreffende aanbieder (en haar de achterban) versterkt!