Huiswerkbegeleiding 2013-2014

Dit project is in september 2014 overgedragen aan St. Diagonaal. Diagonaal was één van de actieve partners in dit project en pakt dit samen met enkele wijkbewoners en studenten verder op.

—-

Opleiding en bewegen gaan goed samen! De ideale manier van ontspanning en inspanning voor o.a. risicojongeren en jeugd rond sociaal minimum. Met dit initiatief gaan we vroegtijdig schooluitval sportief te lijf, verbeteren we schoolprestaties en gedrag (tegengaan pesten).

Invulling
Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar worden begeleid bij de vak(ken) waar ze moeite mee hebben. Ook wordt er aandacht besteedt aan het organiseren en structureren van huiswerk.Kinderen krijgen 1-op-1 en in kleine groepjes begeleiding met hun huiswerk. Vooraf wordt samen met de ouders en het kind de inzet besproken (intake). De ouders nemen zelf ook een actieve rol in de begeleiding van hun zoon/dochter.

Resultaten
Totaal hebben we in 2013-2014, 21 kinderen begeleid met hun huiswerk, veelal 1-op-1 of in groepjes van 2 á 3 kinderen. De betrokkenheid van de ouders was erg hoog en na de start kregen we de meeste kinderen door mond-tot-mond reclame via de ouders. Kenmerkend was dat de ouders school erg belangrijk vonden maar zelf geen Nederlandstalig onderwijs hadden genoten en/of professionele huiswerkbegeleiding niet konden betalen. Bijna alle kinderen gingen beter presteren, waarbij enkelen zelfs enkele niveaus omhoog gingen bij Nederlands en rekenen waardoor zij ook bij andere vakken en op hun CITO hoger scoorden.