Buurtsport Presikhaaf

Presikhaaf is een multiculturele wijk met 14.605 inwoners. Er wordt echter heel weinig gesport. Samen met Leerbedrijf Diagonaal willen we dit veranderen. Diagonaal biedt al sport- en spelactiviteiten aan in wijk maar wil dit nog meer doen.

Door de op te richten Buurtsport Presikhaaf gaan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen meer bewegen. Diagonaal zoekt bewoners op en luistert naar wat hen beweegt. Ze biedt samen met diverse partijen en bewoners(groepen) activiteiten aan. Buurtsport Presikhaaf sluit daarmee aan op de eigen motivatie van de bewoners en vult het gat met de verenigingen actief in en om de wijk. Jong en oud verenigen zich rondom sport en bewegen in de buurt doordat bewegen dicht bij huis, herkenbaar en laagdrempelig is.

In overleg met bewoners, wijkorganisaties, sportverenigingen en scholen wordt jaarlijks het activiteitenaanbod bepaald. Op 1 september 2015 is Buurtsport Presikhaaf dan ook verankerd in de wijk.