Talent-In-Ontwikkeling

Langdurig werklozen en deelnemers uit diverse opdrachten en (re-integratie)trajecten vinden binnen AVS hun weg terug naar de arbeidsmarkt en in de maatschappij. We begeleiden de kandidaat intensief en hij/zij volgt een sportgerelateerde opleiding bij het ROC A12.

Invulling
Elk jaar lopen tussen de één en drie deelnemers een intensief traject binnen AVS waarbij sommigen tegelijkertijd een opleiding volgens binnen het ROC A12. De kandidaten zijn deelnemers die we hebben ontmoet tijdens diverse maatschappelijke activiteiten en projecten en die zelfstandig niet verder kwamen. Door hen intensief te begeleiden, vertrouwen te geven en kansen te bieden, hebben we hen veelal met succes weer een toekomst gegeven!

Resultaat
Sinds 2011 hebben we reeds zes van de acht deelnemers begeleidt naar passend werk en een erkende startkwalificatie. We hopen dit aantal te kunnen uitbreiden bij de groei van onze stichting en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.