Persoonlijke ontwikkeling

We zetten sport en bewegen in om mensen te bereiken en begeleiden hen om hun talent/kracht (terug) te vinden. Daarbij focussen we ons op de individuele ontwikkeling van deelnemers. Dit is een andere manier van trainen dan bij een vereniging waarin de speler een bijdrage levert aan het team als collectief. We begeleiden de spelers dus in hun persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling van talenten is hier een wezenlijk onderdeel in.

Persoonlijke ontwikkeling

  • Persoonlijke speel- en levensstijl; omgaan met eigen lichaam, gedrag en houding.
  • Persoon leert voetballen en leven met eigen kwaliteiten en zwakheden. Samenhang van voetbalspecifieke en sociaal- maatschappelijke vaardigheden en kennis; zowel keuzes maken op het veld als er naast.
  • Omgaan met heersende normen en waarden; verwachtingen en verplichtingen van jezelf, anderen en de maatschappij.
  • Speciale aandacht voor houding en gedrag die bij topsport komt kijken (discipline, gedrevenheid, rolmodellen).

Denk aan thema’s als bewegingsarmoede, overgewicht, buiten spelen, (re)integratie en gedrag. Het sportveld, de zaal, de straat en courts/pleintjes zijn onze behandelkamer waarin de deelnemer zich ontwikkelt.

De basis
Het begint bij de deelnemer die een droom heeft die de moeite waard is om na te streven en/of die hen onttrekt uit de dagelijkse situatie/sleur. Hierdoor komt de kracht uit de persoon zelf om iets van zijn eigen leven te willen maken. Door dit traject vervolgens te begeleiden bieden we de mensen de handvaten waardoor ze in staat zijn zichzelf te ontplooien en hun talenten gericht in te zetten.

In onze werkwijze verbinden we omgeving, wonen en werken. Deze drie elementen vormen samen de hoofdingrediënten in het dagelijkse bestaan in een locale omgeving. In plaats van spanningsvelden bij één of tussen twee van deze elementen te benadrukken, focussen we ons op de samenhang en/of positieve invloeden.